آیین‌نامۀ کارگروه دره‌نوردی

آیین‌نامۀ کارگروه دره‌نوردی

موسسه ورزشی باشگاه کوه‌نوردی و اسکی دماوند

آئین‌نامه کارگروه دره نوردی

————————————

ماده ۱ – تعریف:

بر اساس ماده ۶ و مواد ۵۶ الی ۶۲ از بخش هفتم اساسنامه موسسه ورزشی باشگاه کوهنوردی واسکی دماوند (که در آن آئین‌نامه باشگاه نامیده می‌شود.)

کلیه فعالیت‌های کارگروه رشته دره نوردی با توجه به مواد این آئین‌نامه و پیوست‌های آن قابلیت اجرایی می‌یابد.

آئین‌نامه کارگروه رشته دره نوردی توسط مدیر کارگروه تهیه و پس از طرح، بررسی و تصویب در هیئت‌مدیره، جهت اجرا از طرف مدیرعامل و هیئت‌مدیره در اختیار مسئول کارگروه قرار خواهد گرفت.

آئین‌نامه کارگروه حاوی بخش‌های زیر می‌باشد:

تشکیلات کارگروه

آموزش

فعالیت‌های ورزشی

امور ستادی

ماده ۲- تشکیلات کارگروه:

تشکیلات کارگروه دربرگیرنده بخش‌های زیر می‌باشد:

الف)مدیریت کارگروه(:

شرایط لازم برای تصدی سمت مدیریت کارگروه به شرح ذیل می‌باشد:

 • عضو رسمی (حداقل ۳ سال سابقه عضویت رسمی(و یا جاوید باشگاه باشد.
 • دارای مدارک مربیگری مرتبط و دارای سابقه فعالیت و تجربه مفید قابل احراز و بیش از ۳ سال در رشته دره نوردی باشد.
 • دارای حداقل یک سال سابقه فعالیت در امور تشکیلاتی باشگاه باشد.
 • مدیر کارگروه می‌بایست از توان و زمان لازم برای رسیدگی به وظایف و مسئولیت‌های خود بهره‌مند باشد.

تبصره‌ها:

 • مدیر کارگروه از طرف مدیرعامل باشگاه انتخاب و جهت تائید به هیئت‌مدیره باشگاه معرفی و پس از تصویب مدیریت وی با حکم کتبی مدیرعامل به انجام وظایف خود مشغول خواهد شد.
 • لازم است داوطلبان و علاقه‌مندان به تصدی مدیریت کارگروه، برنامه‌های آموزشی، ورزشی و سایر فعالیت‌های موردنظر خود را به‌صورت کتبی در اختیار مدیرعامل قرار دهند. بدیهی است ارزیابی عملکرد مسئولین و فعالین کارگروه بر اساس برنامه ارائه‌شده خواهد بود.
 • مدیر کارگروه سخنگو، مسئول و پاسخگو عملکرد کارگروه می‌باشد.

ب (بخش همکاران اجرایی کارگروه(:

شامل کلیه همکاران در حوزه‌های آموزشی و ستادی می‌باشد. همکاران کارگروه بنا بر نیاز به فعالیت در امور اجرایی کارگروه به همکاری دعوت می‌شوند.

فعالیت‌های اجرایی کارگروه شامل موارد زیر می‌باشد:

 • امور آموزش
 • امور مالی
 • امور روابط عمومی

تبصره‌ها:

 • طراحی و تدوین دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، فرآیندها و فرم‌های لازم برای انجام کلیه امور بر عهده بخش مدیریت کارگروه می‌باشد.

پ (بخش اعضاء کارگروه (:

 • اعضا کارگروه، آن بخش از اعضاء رسمی باشگاه می‌باشند که با موفقیت توانسته‌اند دوره عضویت آموزشی باشگاه در کارگروه رشته دره نوردی را طی نمایند.
 • پذیرش عضو در کارگروه دره نوردی بر اساس مواد این آئین‌نامه به انجام می‌رسد.
 • کلیه اعضاء کارگروه موظف به توجه و اجرای مصوبات و بخشنامه‌های صادره از طرف مدیریت باشگاه، مدیرعامل و مدیر کارگروه دره نوردی می‌باشند.

ماده ۳ – آموزش

فعالیت‌های آموزشی در کارگروه دره نوردی به دو بخش تقسیم می‌شود:

الف (آموزش‌های پایه: (

این بخش از آموزش‌ها در دوره عضویت آموزشی کارگروه ارائه می‌شود و شامل مواد زیر می‌باشد:

 • آشنایی با تاریخچه، اساسنامه، تشکیلات و آیین‌نامه انضباطی باشگاه
 • آشنایی با اصول حفظ محیط‌زیست
 • آشنایی با ورزش و مهارت‌های پایه دره نوردی
 • کمک‌های اولیه و بهداشت فردی در دره نوردی
 • دوره نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما
 • اصول آمادگی جسمانی در رشته دره نوردی
 • اصول تغذیه در برنامه‌های دره نوردی
 • آشنایی با پوشاک در دره نوردی

ب (آموزش‌های تکمیلی: (

این بخش از آموزش‌ها ویژه اعضاء رسمی کارگروه دره نوردی می‌باشد و شامل مواد زیر است:

 • کارآموزی کوه‌پیمایی و سنگ‌نوردی (پیش‌نیاز کارآموزی دره نوردی)
 • کارآموزی دره نوردی
 • ابزار شناسی تخصصی
 • کارآموزی پیشرفته دره نوردی
 • آشنایی با جریان‌های آبی
 • کار با GPS
 • اصول طراحی، برنامه‌ریزی و سرپرستی در برنامه‌های دره نوردی
 • حضور در تمرینات پیشرفته و نجات دره نوردی

تبصره: کسانی می‌توانند در دوره‌های تکمیلی شرکت نمایند که دوره آموزشی را طی کرده یا از تجربه کافی در این رشته برخوردار باشند

ماده ۴ – فعالیت‌های ورزشی

فعالیت‌های ورزشی کارگروه دره نوردی مطابق با نیاز و علاقه‌مندی مخاطبان در چارچوب‌های ذیل ارائه می‌شود:

 • تقویم ورزشی کارگروه دره نوردی:

کارگروه موظف است تقویم ورزشی این رشته را به‌صورت ۳ ماهه تنظیم و پس از تائید مدیرعامل و مسئول باشگاه یا با تفویض اختیار به مدیر کارگروه، اقدام به اطلاع‌رسانی نماید.

در تقویم ورزشی کارگروه لزوم توجه به نیازهای اعضاء کارگروه در سطوح مختلف می‌بایست در نظر گرفته شود.

 • برنامه‌های رسمی کارگروه که توسط اعضاء طراحی و برنامه‌ریزی می‌شوند:

کارگروه موظف است اعضاء خود را بر اساس آموزش‌های کسب‌شده و سطح مهارت و تجربه سطح‌بندی نماید و اعضاء واجد شرایط را تشویق به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های دره نوردی نماید.

 • فعالیت‌های ورزشی دوره عضویت آموزشی:

شرکت‌کنندگان در برنامه‌های ورزشی بسته به پیشینه ورزشی و توانایی‌ها و آشنایی با دره نوردی ایشان به ۲ سطح بخش‌بندی شده و آموزش نیز بر همان اساس انجام می‌شود که به شرح ذیل می‌باشد:

الف (افراد مبتدی):

 • گذراندن آموزش‌های پایه

حضور در حداقل ۵ برنامه یک‌روزه تا حصول نتیجه موردنظر از ارزیابی‌ها الزامی است.

ب (افراد متوسط و نیمه‌حرفه‌ای(:

 • گذراندن آموزش‌های تکمیلی
 • شرکت در حداقل ۵ برنامه یک‌روزه و دوروزه در این سطح از آموزش‌های عملی برای علاقه‌مندان به عضویت در این سطح الزامی است

ماده ۵ – امور ستادی

کلیه امور ستادی کارگروه رشته دره نوردی اعم از روابط عمومی، تشکیلات، تدارکات و پشتیبانی، مالی واداری می‌بایست با همکاری کارگروه‌های ستادی باشگاه به انجام برسد. کارگروه موظف است برای هر بخش از این فعالیت‌ها فردی را به‌عنوان عضو فعال در کارگروه‌های ستادی معرفی نماید. این فرد به‌عنوان رابط و هماهنگ‌کننده و فعال در امور مربوطه شناخته می‌شود؛ و موظف است زیر نظر مسئول کارگروه ستادی باشگاه به موارد مربوط به کارگروه خود بپردازد.

ماده ۶ – پذیرش عضو در باشگاه از طریق کارگروه  رشته دره نوردی

اهداف دوره عضویت آموزشی:

 • ارائه آموزش‌های مقدماتی به متقاضیان به‌منظور ایجاد سطح آموزشی پایه در میان اعضاء باشگاه
 • ارائه برنامه‌های ورزشی مبتنی بر آموزش‌های طی شده به‌منظور کسب مهارت در فنون مقدماتی دره نوردی
 • آشنایی با فرآیندهای سازمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علاقه‌مندان به همکاری با باشگاه
 • تربیت سرپرستان، مربیان، مدرسین، کادرهای تشکیلاتی و مدیریتی آینده

شرایط اولیه شرکت در دوره عضویت آموزشی:

 • داشتن حداقل ۱۸ سال تمام یا کمتر از آن با رضایت کتبی ولی
 • داشتن سلامت و آمادگی جسمانی پایه در انجام فعالیت‌های دره نوردی
 • قبول و رعایت مقررات و آئین‌نامه‌های جاری باشگاه
 • برخورداری از فرصت زمانی کافی جهت شرکت در برنامه‌های آموزشی و ورزشی باشگاه
 • پرداخت هزینه‌های مرتبط با دوره عضویت آموزشی

مراحل پذیرش دوره عضویت آموزشی:

مرحله اول پذیرش اولیه

 • دریافت، تکمیل و ارائه فرم “ درخواست عضویت آزمایشی ” به مسئول کارگروه
 • شرکت در جلسه توجیهی ویژه اعضاء آزمایشی و یا مصاحبه با مسئول کارگروه
 • گذراندن دوره آموزش‌های پایه

کسانی که دارای تجربه و فعالیت مستمر دره نوردی می‌باشند با تشخیص مدیر کارگروه از شرکت در دوره آموزشی معاف هستند.

ثبت‌نام و تشکیل پرونده.

      مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده:

 • اسکن صفحه اول و دوم شناسنامه
 • اسکن کارت ملی (پشت ‌ورو(
 • اسکن عکس متقاضی
 • اسکن کارت بیمه ورزشی معتبر
 • گواهی صحت سلامت مبنی بر عدم وجود هرگونه ناراحتی و یا عارضه‌ای که مانع فعالیت سنگین ورزشی باشد.
 • ارائه رسید صندوق و یا برگ واریزی بانک برای مبالغ پرداختی و اخذ رسید از دفتر باشگاه

ماده ۷-هزینه‌های مربوط به دوره عضویت آموزشی:

شامل موارد ذیل می‌شود :

 • ورودیه باشگاه
 • حق عضویت دوره آموزشی (به‌صورت۶ماهه دریافت می‌شود)
 • شهریه برنامه‌های ورزشی اعضاء آموزشی
 • شهریه کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی

تبصره‌ها:

 • هرگونه فعالیت اعضاء آموزشی منوط به داشتن تسویه‌حساب مالی و پرداخت حق عضویت می‌باشد.
 • نرخ شهریه کلاس‌های آموزشی برای افراد خارج از باشگاه ۲۰% از نرخ مصوب کلاس برای اعضاء باشگاه بالاتر خواهد بود.

این آیین‌نامه در نشست هیئت‌مدیره موسسه ورزشی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند به تاریخ ——— بررسی و پذیرفته شد و فعالیت‌های کارگروه دره نوردی بر این پایه انجام خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *