تقویم آموزشی پاییز ۱۳۹۴ باشگاه کوه‌نوردی و اسکی دماوند

تقویم آموزشی پاییز ۱۳۹۴ باشگاه کوه‌نوردی و اسکی دماوند

کارگروه آموزش و مربیان، تقویم آموزشی پاییز ۱۳۹۴ را برنامه‌ریزی کرده که از پیوند زیر قابل مشاهده است:

تقویم آموزشی پاییز ۱۳۹۴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *