ارائۀ روزمه از فعالیت‌های شاخص و گزارش برنامه‌های قدیمی

ارائۀ روزمه از فعالیت‌های شاخص و گزارش برنامه‌های قدیمی

 باشگاه کوه‌نوردی و اسکی دماوند با هدف گردآوری اطلاعاتِ جامع و سطح‌بندی فنی اعضای خود، درخواست ارائۀ رزومۀ فعالیت‌های شاخصِ کلیۀ اعضاء از سال ۱۳۷۰ تاکنون را دارد. لذا خواهشمند است این اطلاعات را همراه با مستندات، به نشانی الکترونیکی damavandclub32@gmail.com با عنوان “رزومه” ارسال کنید.

هم‌چنین کارگروه روابط عمومی درخواست ارائۀ گزارش‌ برنامه‌های قدیمی از بدو تأسیس باشگاه، به ویژه دهه‌های نخستین فعالیت این باشگاه را دارد.  لذا از هم‌نوردانی که به این گزارش‌ برنامه‌ها  دسترسی دارند ، خواهشمند است آن‌ها را با عنوان “گزارش برنامه” به نشانی الکترونیکی damavandclub32@gmail.com ارسال فرمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *