آئین نامه انضباطی

آئین نامه انضباطی

بسمه تعالی

آئین نامه انضباطی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

ماده ۱- تعریف کمیته انضباطی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند: مجموعه اصول و مقرراتی است که در راستای تبیین تخلفات در چارچوب فعالیتهای این مجموعه توسط اعضاء در راستای مشخص نمودن نوع تخلف و نحوه رسیدگی و صدور تصمیم و اعتراض به حکم صادره و اجرای آن و تعیین وظایف و اختیارات کمیته مربوطه وضع شده است.

ماده ۲- وظایف کمیته انضباطی باشگاه:

۱- رسیدگی بر چگونگی و نحوه اجرای برنامه های رسمی و جلسات که منجر به بروز تخلف و یا مشکل و حوادث برای باشگاه شود.

۲- رسیدگی به گزارشات واصله از تخلفات سرپرستان، مربیان و اعضاء شرکت کننده در برنامه ها که توسط بازرس، مدیر عامل یا اعضاء به کمیته بصورت کتبی ارائه و ارسال می شود.

۳- رسیدگی به پرونده و سوابق و تجارب فرد یا افرادی که تخلف به آنها نسبت داده شود.

ماده ۳- موضوعات و موارد قابل طرح در کمیته انضباطی:

۱- طرح هرگونه شکایت توسط اعضای هیأت مدیره ، بازرس و مدیرعامل در خصوص تخلف هریک از اعضاء به کمیته مربوطه.

۲- انجام هرگونه رفتار غیر ورزشی و غیر اخلاقی خارج از قوانین و عرف جامعه ورزشی.

۳- بررسی نحوه اجرای برنامه های رسمی باشگاه که منجر به حادثه و یا هر گونه موردی که موجب خدشه دار شدن سوابق باشگاه گردد.

۴- عدم رعایت آئین نامه ها و دستورالعمل ها و هر گونه قوانینی که در نظام ورزشهای کوهستانی رایج هست و خواهد بود.

۵- عدم رعایت موازین اخلاقی از طرف اعضاء و مدیریت باشگاه.

۶- عدم رعایت قوانین فنی و آئین نامه های اجرایی و وظایف محوله توسط اعضاء و مدیران باشگاه.

۷- انتشار هرگونه مطلب، مقاله و جزوه در فضای حقیقی و مجازی که موجب هتک حرمت باشگاه، اعضاء و جامعه ورزش کوهنوردی شود.

۸- رسیدگی به شکایت اعضاء از مدیران، مربیان و سرپرستان و دیگر اعضاء دست اندرکاران باشگاه و در مواردی اعضاء.

تبصره ۱-تشخیص موازین عرف جامعه و مشمولیت موضوع به کمیته انضباطی علاوه بر قوانین جاری کشور، بر عهدهکمیته است.

ماده ۴- اعضاء کمیته انضباطی:

۱- مدیر عامل وقت.

۲- بازرس وقت.

۳- یک نفر از اعضاء رسمی و فعال با سابقه بیش از۳ سال به پیشنهاد هیات مدیره وقت با تأیید بازرس.

۴- دو نفر از اعضاء جاوید با سابقه بیش از ۱۵ سال و واجد سوابق کوهنوردی حرفه ای به پیشنهاد هیات مدیره وقت و تأیید بازرس.

تبصره ۲- کمیته انضباطی موظف است در اولین جلسه رسمی خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر به عنوان دبیر انتخاب نماید.

تبصره ۳- رسمیت جلسه کمیته انضباطی با حضور ۴ نفر از اعضاء تحقق پیدا خواهد کرد.

تبصره ۴- انتخاب اعضای کمیته انضباطی با معرفی هیات مدیره و تایید بازرس با تصویب مجمع عمومی محقق می شود.

ماده ۵- مدت تصدی اعضاء کمیته انضباطی ۵ سال می باشد.

ماده ۶- حضور مسئول کار گروهی که تخلف در حوزه فعالیت آن صورت گرفته، الزامی است.

ماده ۷- شیوه اتخاذ تصمیم کمیته پس از بررسی و اثبات تخلف به شرح ذیل می باشد:

۱- تذکر شفاهی.

۲- تذکر کتبی و درج در پرونده.

۳- توبیخ کتبی با درج در سوابق.

۴- جریمه نقدی و جبران خسارت.

۵- محرومیت ازشرکت و حضور در برنامه و یا سایر فعالیت رسمی بطور موقت و محدود.

۶- به تعویق انداختن شرکت در کلاس های آموزشی و برنامه های شاخص.

۷- اخراج از باشگاه.

تبصره ۵-در موارد لازم به جز بازرس و مدیرعامل، دیگر اعضاء کمیته قابل تغییر میباشند و در اینصورت لازم است دلایل و توجیحات لازم و تغییرات در هیأت مدیره مطرح و بر اساس تصمیمات فوق اقدام گردد.

ماده ۸- شکایات و موارد لازم از طریق رئیس هیأت مدیره ، مدیرعامل ، کمیته های فنی تخصصی ، مربیان ،سرپرستان و حتی اعضاء به بازرس ارجاع می گردد.

تبصره۶- چنانچه هر کدام از اعضاء از بازرس شاکی شوند می توانند شکوائیه ی خود را مستقیما به دبیر کمیته ارجاع دهند.

تبصره ۷- چنانچه نسبت به دیگر شکوائیه های اعضاء ظرف مدت سی روز از طرف بازرس رسیدگی و اقدامات مقتضی صورت نگیرد، شاکی میتواند شکایت خود را مستقیما به دبیر کمیته ارجاع دهد.

ماده ۹- شکایت واصله توسط کمیته بعد از بررسی موضوع شکایت توسط رئیس کمیته قابل طرح در کمیته انضباطی می باشد.

ماده ۱۰- عناوین تخلفاتی که ممکن است در عرصه فعالیتهای ورزش کوهنوردی و رشته های مختلف آن واسکی صورت پذیرد و به موجب مقررات این آیین نامه مورد رسیدگی واقع شود به شرح ذیل می باشد.

تخلفات عمومی

الف) هرگونه رفتار مغایر با اخلاق و نظم عمومی عرصه های مذکور به گفتار اهانت آمیز.

ب) فحاشی، تهمت، افترا.

ج) اقدام خلاف قوانین و مقررات و یا بی توجهی به آن.

د) عدم اجرای دستورات مربوط به برگزاری فعالیتهای کوهنوردی و اسکی و رشته های وابسته به آن که از سوی مسئولین مربوطه صادر شده باشد که باعث پیش آمدن حوادث و مشکلات و سایر مواردی که انجام یا عدم انجام آنها در باشگاه و محیط‌های ورزشی مرتبط موجب خدشه دار شدن یا بروز خسارات مادی یا معنوی اعضاء و سایرین گردد.

و) ارائه اطلاعات و گزارشهای خلاف واقع در مصاحبه با رسانه ها و مطبوعات.

تخلفات اختصاصی

الف) اعمال و رفتار خلاف عرف فعالیت ورزشی در یک برنامه کوهنوردی و اسکی و رشته تابعه که منجر به حادثه برای خود و دیگر شرکت کنندگان در برنامه بشود.

ب) اجرای برنامه هایی که در باشگاه اجرای آن لغو و یا ممنوع شده باشد.

ج) تحریک دیگر اعضای شرکت کننده در برنامه ی ورزش کوهنوردی که منجر به اختلال در آن برنامه گردد.

د) تبانی در انتقال اطلاعات برنامه ی شاخص که برای مجموعه باشگاه دارای ارزش حیثیتی است، و کمک به عدم اجرای برنامه های شاخص.

تخلف اختصاصی مربیان و داوران

الف) خطاهای فاحش در برگزاری کلاسها و برنامه های آموزشی.

ب) ارائه نقطه نظرهای شخصی که در آموزش و اجرای کلاسها بار آموزشی مفید و تجربی نداشته باشد.

ج) تبانی با شرکت کنندگان در دادن امتیاز و نمره.

د) ارتکاب اعمال و رفتاری که موجب بوجود آمدن جو بدبینی نسبت به برگزار کنندگان کلاس و باشگاه گردد.

ه) قضاوت غیر اصولی و فنی در برگزاری مسابقات مربوط به رشته های کوهنوردی.

ماده ۱۱- نحوه رسیدگی به تخلفات مربوطه که اعم است به عناوین بازدارنده و تنبیهی تصریح شده در ماده ۶ که پس از بررسی تخلف صورت گرفته، با نوع تخلفی که منطبق با تنبیهات یاد شده باشد مشخص، صادر و به طرفین ابلاغ گردد.

ماده۱۲- اعتراض به آراء صادره پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی به صورت کتبی قابل اعتراض بوده و میتواند دادخواست تجدید نظر را به کمیته مذکور ارائه تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از رسیدگی،حکم صادره قطعی و لازم الاجراست .

ماده ۱۳- آیین نامه کمیته انضباطی در ۱۳ ماده و ۷ تبصره تنظیم و در تاریخ ۸/۰۹/۱۳۹۳ مصوب گردیده و قابل اجرا می باشد.

۱,۱۵۱ دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --