برنامه های این هفته باشگاه پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۵ دیماه

برنامه های این هفته باشگاه پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۵ دیماه

۱- تمرین فنی و تکنیکی : نحوه استفاده از زنده یاب و میل سونداژ / پرستو ابریشمی / ۰۹۱۲۲۸۷۸۹۸۶/ پنجشنبه

۲- صعود ارفع کوه به سرپرستی « مقصود شمس » تلفن : ۰۹۱۹۵۳۱۳۱۶۶/ جمعه

۳- صعود قله دار آباد ویژه اعضای آزمایشی به سرپرستی « سعید صبور» ۰۹۱۹۶۰۷۶۰۱۱/ جمعه

۴- صعود قله روته ویژه اعضای آزمایشی به سرپرستی « فرح منصوری » تلفن ۰۹۱۲۸۱۱۵۳۲۲/ جمعه

۵- صعود «قله بند عیش » به سرپرستی« قدرت اشتری» ۰۹۳۷۳۷۵۱۴۸۴/ جمعه

۶- صعود «قله بند عیش » به سرپرستی « فریبرز گودرزی» / جمعه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *