اسامی و امتیازات آقایان شرکت کننده در دومین دوره مسابقات سنگ نوردی جام دماوند

اسامی و امتیازات آقایان شرکت کننده در دومین دوره مسابقات سنگ نوردی جام دماوند

اعلام نتایج مسابقات سرطناب آقایان
ومین دوره مسابقات سنگنوردی جام دماوند
مکان: سالن سنگنوردی ققنوس (سراج)
فرم رده بندی مسابقات سرطناب (مردان)
زمان: ۱۳۹۳/۱۱/۱۰
رده سنی: آزاد
رده بندی نهایی
زمان اعلام نتایج: ۶:۳۰:۰۰ PM
رتبه
نام
نام خانوادگی
شماره
استان
مرحله مقدماتی
مرحله نهایی
مسیر ۱
مسیر۲
گروه
امتیاز
رتبه
امتیاز
رتبه
زمان
امتیاز
رتبه
امتیاز
رتبه
۱
خسرو
هاشم زاده
۷۵
باشگاه داوودی (تهران)
Top
۳
Top
۴٫۵
B
۳٫۶۷
۱
۳۵
۱
۶٫۱۴
۲
رضا
کلاسنگیان
۳۴
گلستان
Top
۳
Top
۴٫۵
B
۳٫۶۷
۱
۳۴+
۲
۶٫۱۸
۳
غلامعلی
برات زاده
۷۰
باشگاه داوودی (تهران)
Top
۱٫۵
Top
۲
A
۱٫۷۳
۱
۳۴
۳
۶٫۵۱
۴
امیرحمزه
پورشفیع
۵۸
باشگاه دماوند (تهران)
Top
۳
Top
۴٫۵
B
۳٫۶۷
۱
۳۲+
۴
۷٫۱۷
۵
سعید
صفری
۶۶
باشگاه نفت امیدیه
Top
۳
Top
۴٫۵
B
۳٫۶۷
۱
۳۱+
۵
۶٫۱۶
۶
محمدعلی
آقاداوودی
۶۱
باشگاه دماوند (تهران)
Top
۳
Top
۴٫۵
B
۳٫۶۷
۱
۲۱+
۶
۳٫۲۴
۷
صدرا
ترکمان بوترابی
۷۳
باشگاه داوودی (تهران)
۲۸
۳
Top
۲
A
۲٫۴۵
۷
۱۸+
۷
۲٫۱۵
۸
مرتضی
افتخار
۵۵
باشگاه دماوند (تهران)
۲۷+
۵
۳۳
۴
A
۴٫۴۷
۹
۱۶+
۸
۲٫۳۸
۹
حسین
صادقی ماهانی
۷۲
باشگاه داوودی (تهران)
۲۷
۹٫۵
Top
۲
A
۴٫۳۶
۸
۱۶+
۹
۲٫۵
۱۰
احمد رضا
سلگی
۳۸
همدان
Top
۱٫۵
۲۳+
۱۷
A
۵٫۰۵
۱۰
۱۱
علی
پورشفیع
۵۷
باشگاه دماوند (تهران)
۲۷+
۵
۲۶+
۶
A
۵٫۴۸
۱۱
۱۱
محمد رضا
بیگدلی
۴۸
زنجان
۳۲+
۶
Top
۴٫۵
B
۵٫۲
۱۱
۱۳
مجتبی
خدایی
۵۲
باشگاه دماوند (تهران)
۳۰
۸
Top
۴٫۵
B
۶
۱۳
۱۳
حسین
فامیل روحانی
۷۱
باشگاه داوودی (تهران)
۲۷+
۵
۲۶
۸٫۵
A
۶٫۵۲
۱۳
۱۵
محمد صادق
یوسفی
۱۸
زنجان
۲۶
۱۱
Top
۴٫۵
B
۷٫۰۴
۱۵
۱۵
ایمان
ادریسی
۲۹
باشگاه استقلال (فارس)
۲۷
۹٫۵
۳۲
۵
A
۶٫۸۹
۱۵
۱۷
رضا
شریفی
۱۳
باشگاه نفت امیدیه
۳۱
۷
۲۸
۱۴٫۵
B
۱۰٫۰۷
۱۷
۱۷
پوریا
رسولی
۵۱
زنجان
۲۷
۹٫۵
۲۵+
۱۱
A
۱۰٫۲۲
۱۷
۱۹
حامد
حیدری دولابی
۷۴
باشگاه داوودی (تهران)
۲۶
۱۱
۲۸+
۱۱
B
۱۱
۱۹
۱۹
امین
پیل آرام
۷۷
باشگاه ققنوس (تهران)
۲۷
۹٫۵
۲۴+
۱۳
A
۱۱٫۱۱
۱۹
۲۱
محسن
عبدالهی
۳۱
باشگاه استقلال (فارس)
۲۵
۱۷٫۵
۲۶
۸٫۵
A
۱۲٫۲
۲۱
۲۱
وحید
اوجاقلو
۱۷
زنجان
۲۵
۱۷٫۵
۲۶
۸٫۵
A
۱۲٫۲
۲۱
۲۱
محمد حسین
ساغری
۱۵
باشگاه نفت امیدیه
۲۷+
۹
۲۸
۱۴٫۵
B
۱۱٫۴۲
۲۱
۲۴
محمد حسین
دسترنج
۳۹
باشگاه دیواره (کرمانشاه)
۲۵
۱۳٫۵
۲۸+
۱۱
B
۱۲٫۱۹
۲۴
۲۴
محمد امین
محمدلو
۵۰
زنجان
۲۵
۱۳٫۵
۲۸+
۱۱
B
۱۲٫۱۹
۲۴
۲۶
سجاد
ارثی
۵۶
باشگاه دماوند (تهران)
۲۷
۹٫۵
۲۳+
۱۷
A
۱۲٫۷۱
۲۶
۲۶
محمد رضا
کریمی
۴۵
گلستان
۲۷
۹٫۵
۲۳+
۱۷
A
۱۲٫۷۱
۲۶
۲۸
میثم
افتخاری
۶۲
باشگاه دماوند (تهران)
۲۴
۱۵
۲۸+
۱۱
B
۱۲٫۸۵
۲۸
۲۹
امیرحسین
کوکبیان
۳
همدان
۲۶
۱۴٫۵
۲۵
۱۲
A
۱۳٫۱۹
۲۹
۲۹
محمد مهدی
صبوری
۴۰
باشگاه کوثر (کرمانشاه)
۲۶
۱۱
۲۶
۱۶
B
۱۳٫۲۷
۲۹
۳۱
علی
اله وردی
۱۶
زنجان
۲۱
۱۹
۲۸+
۱۱
B
۱۴٫۴۶
۳۱
۳۱
صالح
سرچشمه پور
۴
دانشگاه تربیت مدرس (تهران)
۲۳+
۲۴
۲۶
۸٫۵
A
۱۴٫۲۸
۳۱
۳۳
امیر
معصوم زاده
۵۹
باشگاه دماوند (تهران)
۲۶+
۱۳
۲۳
۲۲
A
۱۶٫۹۱
۳۳
۳۳
عبدالحسین
کلائی
۳۳
فارس
۲۲
۱۸
۲۵+
۱۸
B
۱۸
۳۳
۳۵
علی
مرتضوی
۵
باشگاه رز ساری (مازندران)
۲۳+
۱۶
۲۳+
۲۱٫۵
B
۱۸٫۵۵
۳۵
۳۵
سجاد
محمدرضایی
۶۰
باشگاه دماوند (تهران)
۲۵
۱۷٫۵
۲۳+
۱۷
A
۱۷٫۲۵
۳۵
۳۵
محمد امین
نوری
۴۹
زنجان
۲۵
۱۷٫۵
۲۳+
۱۷
A
۱۷٫۲۵
۳۵
۳۸
شهریار
غضنفرنژاد
۳۰
باشگاه استقلال (فارس)
۱۷+
۲۲
۲۵+
۱۸
B
۱۹٫۹
۳۸
۳۹
اکبر
ثابتکار
۸
همدان
۲۶
۱۴٫۵
۲۳
۲۲
A
۱۷٫۸۶
۳۹
۳۹
محمد
حسن زاده
۱۴
باشگاه نفت امیدیه
۱۸+
۲۰
۲۳+
۲۱٫۵
B
۲۰٫۷۴
۳۹
۴۱
حمیدرضا
یوشی
۵۴
باشگاه دماوند (تهران)
۲۴
۲۲٫۵
۲۳+
۱۷
A
۱۹٫۵۶
۴۱
۴۱
والا
ریخته گر مشهد
۳۵
دانشگاه تربیت مدرس (تهران)
۲۴
۲۲٫۵
۲۳+
۱۷
A
۱۹٫۵۶
۴۱
۴۱
محمد حسین
حبیبی
۳۲
باشگاه ققنوس (تهران)
۲۳
۱۷
۲۰
۲۷
B
۲۱٫۴۲
۴۱
۴۴
بهنام
خلجی
۷۶
دانشگاه تربیت مدرس (تهران)
۱۳+
۲۹
۲۵+
۱۸
B
۲۲٫۸۵
۴۴
۴۵
مصطفی
ملایی
۱۹
باشگاه ققنوس (تهران)
۲۴+
۲۰٫۵
۲۳
۲۲
A
۲۱٫۲۴
۴۵
۴۵
محسن
حبیبیان دانا
۱
همدان
۱۷
۲۳٫۵
۲۱
۲۳
B
۲۳٫۲۵
۴۵
۴۷
خسرو
خدابنده
۹
باشگاه بام ایران بیجار (کردستان)
۱۸
۲۱
۲۰
۲۷
B
۲۳٫۸۱
۴۷
۴۷
عرفان
زارعی
۶۳
باشگاه دماوند (تهران)
۲۴+
۲۰٫۵
۲۲+
۲۴٫۵
A
۲۲٫۴۱
۴۷
۴۹
هوهان
آیواز
۲۱
باشگاه سیپان (تهران)
۲۳
۲۵
۲۲+
۲۴٫۵
A
۲۴٫۷۵
۴۹
۴۹
سهند
سهیلی
۴۶
باشگاه بهشتی (البرز)
۱۴+
۲۵
۲۰+
۲۴٫۵
B
۲۴٫۷۵
۴۹
۵۱
امیل
اوهانسیان
۲۰
باشگاه سیپان (تهران)
۲۰+
۲۶
۲۱+
۲۶
A
۲۶
۵۱
۵۱
اسماعیل
جدی
۴۲
باشگاه بهشتی (البرز)
۱۲+
۳۲
۲۵
۲۰
B
۲۵٫۳
۵۱
۵۳
محمود
وفایی
۷
باشگاه همت شمیران (تهران)
۱۷
۲۳٫۵
۱۹+
۳۰٫۵
B
۲۶٫۷۷
۵۳
۵۳
محمد
گرکانی
۵۳
باشگاه دماوند (تهران)
۲۰
۲۷
۱۹
۲۷
A
۲۷
۵۳
۵۵
مجید
طهماسیان
۶۵
باشگاه اکسین (اهواز)
۱۴
۲۷
۲۰
۲۷
B
۲۷
۵۵
۵۵
تردیک
بارسقیان
۲۲
باشگاه سیپان (تهران)
۱۶
۲۹
۱۷+
۲۸٫۵
A
۲۸٫۷۵
۵۵
۵۷
کوهیار
غفاری
۲۸
باشگاه ققنوس (تهران)
۱۲+
۳۲
۲۰+
۲۴٫۵
B
۲۸
۵۷
۵۷
پوریا
مهدوی خواه
۴۴
باشگاه ققنوس (تهران)
۱۴+
۳۰٫۵
۱۷+
۲۸٫۵
A
۲۹٫۴۸
۵۷
۵۹
مهدی
صفادوست
۲
همدان
۱۴
۲۷
۱۹+
۳۰٫۵
B
۲۸٫۷
۵۹
۵۹
فریبرز
جلالی
۶۷
باشگاه اکسین (اهواز)
۱۴
۲۷
۱۹+
۳۰٫۵
B
۲۸٫۷
۵۹
۵۹
سید محمد
سید یزدی
۲۷
دانشگاه تربیت مدرس (تهران)
۱۱+
۳۳٫۵
۱۷
۳۰
A
۳۱٫۷
۵۹
۶۲
احسان
گروسپور
۶۹
تهران
۱۱+
۳۳٫۵
۱۶
۳۱
A
۳۲٫۲۳
۶۲
۶۳
علیرضا
پیله فروشان
۴۷
قزوین
۱۲+
۳۲
۱۷
۳۳
B
۳۲٫۵
۶۳
۶۳
شانت
عیسی قلیان
۲۵
باشگاه سیپان (تهران)
۱۴+
۳۰٫۵
۱۴+
۳۴٫۵
A
۳۲٫۴۴
۶۳
۶۵
آروتین
یقائیان
۲۴
باشگاه سیپان (تهران)
۱۱+
۳۳٫۵
۱۵+
۳۲
A
۳۲٫۷۴
۶۵
۶۵
امیرحسین
آقامیر کریمی
۶
باشگاه ققنوس (تهران)
۱۲
۳۵٫۵
۱۹+
۳۰٫۵
B
۳۲٫۹۱
۶۵
۶۷
حمید رضا
نیازی شکیب
۳۷
باشگاه شهید بهشتی (البرز)
۱۲+
۳۲
۱۵+
۳۴٫۵
B
۳۳٫۲۳
۶۷
۶۷
پرویز
حبیبی
۴۳
باشگاه آدرنالین (قائم شهر)
۱۹
۲۸
۳۹
A
۳۳٫۰۵
۶۷
۶۹
آروتین
هارتونیان
۲۳
باشگاه سیپان (تهران)
۱۱+
۳۳٫۵
۱۴+
۳۴٫۵
A
۳۴
۶۹
۶۹
آده
بیگ جانی
۲۶
باشگاه سیپان (تهران)
۱۲+
۳۲
۱۳+
۳۶
B
۳۳٫۹۴
۶۹
۷۱
مجید
جعفری
۴۱
زنجان
۱۱
۳۷٫۵
۱۵
۳۳
A
۳۵٫۱۸
۷۱
۷۱
موید
سلامات
۶۸
باشگاه اکسین (اهواز)
۰
۳۸
۱۵+
۳۴٫۵
B
۳۶٫۲۱
۷۱
۷۳
نوید
عبدالوند
۱۲
باشگاه کوهنوردی تهران
۱۲
۳۵٫۵
۱۲
۳۷
B
۳۶٫۲۴
۷۳
۷۳
محمد رضا
عادلی
۳۶
باشگاه شهید رجایی (البرز)
۱۱
۳۷٫۵
۱۴
۳۶
A
۳۶٫۷۴
۷۳
۷۵
مجتبی
عذیری
۱۰
باشگاه بام ایران بیجار (کردستان)
۱۱
۳۷
۱۱
۳۸
B
۳۷٫۵
۷۵
۷۵
علی پوریا
شجاع خواه
۶۴
باشگاه ققنوس (تهران)
۱۱
۳۷٫۵
۱۲
۳۷
A
۳۷٫۲۵
۷۵
۷۷
امیرحسین
یوسفی
۱۱
باشگاه بام ایران بیجار (کردستان)
۱۱
۳۷٫۵
۱۰+
۳۸
A
۳۷٫۷۵
۷۷
داور رده‌بند: محمد علی امیدبیگی   محمد امین حواله دار نژاد
رئیس هیات داوری: فرزام دیانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *