مهدی فراهانی – مسئول کارگروه جستجو و نجات

مهدی فراهانی – مسئول کارگروه جستجو و نجات

مسئول کارگروه جستجو ونجات باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

متولد: ۱۳۶۱/۰۴/۲۷
تحصیلات: کارشناس معماری داخلی

 • عضو رسمی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند از بهار ۱۳۸۶
 • مسئول هماهنگی اعضایی آزمایشی ۱۳۸۷
 • مسئول کارگروه سنگنوردی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰
 • سرپرست تیم سنگنوردی باشگاه دماوند(مسابقات لیگ استان تهران ۱۳۹۰)
 • مسئول ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان باشگاه دماوند(پست قله توچال، زمستان ۱۳۹۳ – بهار ۱۳۹۴)

مدارک کوهنوردی و بخشی از فعالیت های شاخص

 • مدرس درجه ۳ کوهپیمایی، مدرس درجه ۳ سنگنوردی(طبیعت)، مدرس درجه ۲ یخ و برف
 • مربی رسمی جستجو و نجات، مدرس رسمی بهمن شناسی، مدرس درجه ۳ صعود های ورزشی
 • اعزامی فدراسیون کوهنوردی ایران به دوره صعودهای ترکیبی کشور فرانسه، مدرسه کوهنوردی ENSA-2013
 • اعزامی فدراسیون کوهنوردی ایران به دوره صعود آبشارهای یخی کشور فرانسه،فدراسیون فرانسه ecrins-2015
 • مدرک امداد و نجات دیواره(سازمان امداد و نجات کالیفرنیا ۲۰۰۹)، مدرک فستیوال GHM – بیستو ن۲۰۱۰
 • انتخابی فدراسیون کوهنوردی: دوره گشایش مسیر بر روی دیواره زیر نظر مربیان فرانسوی(بیستون – ۲۰۱۴)
 • کسب رتبه دوم از هیئت کوهنوردی استان تهران به عنوان: فعال ترین مربی استان درسال ۱۳۹۲
 • تدوین طرح درس تکنیک های عبور آبشار(دره نوردی) ۱۳۸۸
 • پیمایش دره: پیمایش و گشایش دره تنگ زندان(بروجن و لردگان)، اندرسم، کمجل، کلیک، رغز و مور
 • صعود دیواره: لجور، بیستون، یافته، پلیس راه اصفهان، پل خواب، صعود یخچال شمالی سبلان، یخچال کسری
 • گشایش مسیر: دیواره بیستون، دیواره شاه دژ

سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی

 • ۵ صعود قله دماوند، ۲۴ صعود قلل بالای ۴۰۰۰ هزارمتر در ایران و فرانسه
 • برگزاری ۳۴ دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی سنگنوردی(۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳)
 • برگزاری ۴۳ دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران کارآموزی برف(۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳)
 • برگزاری ۱۵ دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمایی(۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳)
 • برگزاری ۶ دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران آموزش بهمن شناسی(۱۳۹۲ الی ۱۳۹۳)
 • برگزاری ۱ دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی جستجو در کوهستان(زمستان ۱۳۹۳)
 • برگزاری ۱ دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی نجات فنی(زمستان ۱۳۹۳)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *