صعود قله هزاربند

صعود قله هزاربند

پجشنبه ۹ بهمن ۹۹ در ساعت ۶:۲۰ صبح از تهران راه افتادیم و حدود ساعت ۷ به روستای حسنکدر رسیدیم، بعد از چیدمان وسایل در حدود ساعت ۷:۳۰ صبح به سمت امام زاده رفتیم و در ابتدای یال غربی قرار گرفتیم و در شروع کار برفکوبی حسابی حالمان را جا آورد در انتهای یال دست به سنگ ها شروع شد و در کل مسیر دست به سنگ ها ادامه داشت، به علت توانایی خوب اعضای تیم نیازی به استفاده از طناب نشد، مسیر صعود تقریباً مشخص بود ولی در قسمت هایی از مسیر چالش پیدا کردن مسیر را داشتیم البته که در میان راه سنگ چین ها هم بسیار کمکمان کرد. با توجه به هشدار هوا شناسی فدراسیون می‌دانستیم که از بعد از ظهر باد شدیدی خواهیم داشت و تصمیم داشتیم که اگر قبل از ساعت مقرر به قله نرسیم به پایین برگردیم ولی خوشبختانه ساعت ۱ ظهر به قله زیبای هزاربند با ارتفاع ۳۳۵۰ متر رسیدیم، روی قله باد شدید بود و بعد از گرفتن عکس سریع ارتفاع کم کردیم. مسیر برگشت منتهی به روستای همه جا، می‌شد و همانطور که در گزارش ها خوانده بودیم بهتر بود از مسیر صعود برنگردیم. در راه برگشت هم سنگ چین هایی بود که برای پیدا کردن راه درست خیلی کمک حالمان بود ، بعد از ۳ ساعت و نیم فرود به روستای همه جا رسیدیم و مردم ده از ما استقبال کردن و با مهربانی با وسیله شخصی خودشان ما را به ماشینمان که در ده حسنکدر بود رساندند.

مدت زمان کل صعود ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه
تجهیزاتی که استفاده کردیم کلنگ بود و نیازی به طناب و کرامپون نداشتیم اما همه افراد تیم کرامپون برده بودیم و دو حلقه طناب هم داشتیم و چند عدد میخ و ابزار میانی برای احتیاط با خود برداشتیم.
برای اطمینان از مسیر یابی از GPS هم استفاده شد.
اعضای تیم:
سرپرست: حسن گرامی
قاسم بلبلی، فاطمه حاجی کریملو، سپهر سوداگر

۵۹ دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --