صعود به قلل سرکچال از شمشک تا روستای لالون

صعود به قلل سرکچال از شمشک تا روستای لالون

صعود به قلل سرکچال از شمشک تا روستای لالون

تاریخ برنامه جمعه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۹

سرپرست : یونس شریعتمداری راضیه احمدیپور حمیدرضا عطایی

گزارش از حمیدرضا عطایی

روز جمعه ۱۱  مهرماه ساعت ۳:۳۰ صبح از تهران با دو ماشین به سمت روستای لالون حرکت کردیم و یک ماشین را در روستای پارک کردیم و با یک ماشین دیگر به سمت شمشک حرکت کردیم ساعت حرکت از شمشک ساعت ۶:۱۰ دقیقه شروع به حرکت کردیم هوا مقداری سرد بود و با لباس گرم مسیر را ادامه دادیم و درساعت ۷:۴۵ به گوسفندسرا رسیدیم که تنها نقطه برای برداشت اب میباشد و مسیر خود را ادامه دادیم و در ساعت ۷:۵۰ به جانپناه لجنی رسیدیم و با صرف صبحانه به راه ادامه دادیم و شیب نسبتا تندی و در ساعت ۱۱:۱۰ به قله سرکچال یک رسیدیم و مسیر را به سمت قله سرکچال ۲ در خط الراس ادامه دادیم   و ساعت ۱۱:۴۰ به قله سرکچال ۲ رسیدیم و درادامه با گذراندن شیب نسبتا تند و سنگی به قله سرکچال ۳ در ساعت ۱۲:۴۰ رسیدیم و مسیر را به سمت خط راس و گرده شرقی ادامه دادیم و با عبور از تیغه ها که بعضی از جاها کم خطر تر از پایین آنها که تراورس از داخل شن اسکی با شیب زیاد بود و بعضی نقاط احتیاج به دست به سنگ شده داشت  به راه ادامه دادیم و بعد از ۱٫۵ کیلیومتر حرکت در خط راس بعد از سرکچال ۳ از یال منتهی به روستای لالون فرود آمدیم که در زمان رسیدن به روستا تقریبا نور روز تمام شده بود و با ماشینی که صبح در روستای لالون پارک کرده بودیم به سمت ماشین دیگر که در شمشک بود رفتیم و از آنجا با هم به سمت تهران حرکت کردیم
وضعیت هوا : تقریبا گزارش هواشناسی درست بود و باد روی گرده بین ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر بود دمای هوا در طول روز حدود ۱۵ درجه سانتیگراد     وضعیت انتن دهی : تا پناهگاه لجی آب آشامیدنی : فقط یک نقطه در گوسفند سرا قبل از جانپناه لجنی

۱ دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --