گزارش پیمایش راه  احسان در دیواره علم کوه با قاسم بلبلی

گزارش پیمایش راه احسان در دیواره علم کوه با قاسم بلبلی

صعود مسیر احسان در دیواره علم کوه
۱۱ تا ۱۳ شهریور ۹۹
قاسم بلبلی ( سرپرست)
سپهر سوداگر

سه شنبه ۱۱ شهریور به قصد اجرای یک برنامه یک روزه سنگنوردی در مطقه علمچال از تهران حرکت کردیم . همان شب به ونداربن رسیدیم و چون قرارگاه تعطیل بود بیرون از آن کمی استراحت کرده ساعت ۱۰ به سمت سرچال شروع به کوهپیمایی نمودیم. بعد از سه ساعت و نیم وبا یک کوله ۱۵/۵ و ۱۲/۵ کیلویی به سرچال رسیدیم و مسیر را به سمت علمچال ادامه دادیم. حدود ساعت چهار و نیم صبح به علمچال رسیده پس از یک ساعت استراحت به سمت دیواره رفتیم.
در ونداربن با گروهی از سنگنوردان همدانی اشنا شدیم. آنها که قصد داشتند مسیر همدانی ها را صعود کنند از ما خواستند که از این مسیر چشم پوشی کنیم و چون تعداد آنها زیاد بود و برای صعود همزمان دچار مشکل می شدیم ، قبول کردیم و تصمیم گرفتیم مسیر کریستال را صعود نماییم.
حدود ساعت هشت و نیم صبح به پای کار رسیدیم و بعد از نیم ساعت شروع به صعود طول یک مسیر کریستال کردیم. پس از طول یک دچار انحراف در مسیر شده و ناخواسته وارد مسیر احسان شدیم و بعد از صعود دو طول متوجه اشتباه مان شدیم. این مسیر حدود ۱۰ متر با مسیر کریستال فاصله دارد. پس مجدد برنامه را تغییر داده و مسیر احسان را که ۶ طول بود را تا انتها صعود کردیم. حدودساعت شش یا هفت مسیر پایان یافت و ما شروع به فرود کردیم و. اما بعد از فرود دو طول طناب لاخ شد و باعث معطلی بیش از دوساعته ما شد. طبق برنامه می بایست حدود ساعت ۱۰ به پناه گاه خرابه می رسیدیم اما این مشکل موجب تاخیر در برگشت شده بود.
حدود ساعت یازده و نیم و بعد از فرود گل سنگ ها به برف ها رسیده و به سمت پناه گاه خرابه رفتیم. کمی استراحت کردیم و ساعت ۲ به سمت سرچال سرازیر شدیم و بعد از دو ساعت کوه پیمایی و مجموعا سی ساعت فعالیت مداوم در سرچال استراحت کردیم و روز بعد به سمت تهران راه افتادیم.

۲۴ دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --