کارآموزی دوچرخه کوهستان برگزار شد

کارآموزی دوچرخه کوهستان برگزار شد

نخستین دوره کارآموزی دوچرخه کوهستان در باشگاه دماوند برگزار شد.

گزارش کوتاهی ازبرگذاری کلاس آموزشی مقدماتی دوچرخه سواری
درسال ۱۳۹۸ کارگروه دوچرخه کوهستان باشگاه دماوند اقدام به ثبت نام برای دوره های آموزش نمود
هم درفضای مجازی ودفتر باشگاه وبعداز به حدنصاب رسیدن درشهریورماه ۹۸ با ۱۰ نفرعلاقه مندبه این دوره ها
طبق هماهنگی درساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۸ شهریور ۹۸ درسالن باشگاه باحضور کارآموزان شروع شد
طبق برنامه ریزی قبلی این دوره در ۲ روز اجراء خواهد شد
روز نخست کلاس تئوری و روز دوّم کلاس میدانی وعملی
ابتدا آقای محمد ارشدی اّبیانه ازمربیان درجه ۲ فدراسیون از ساعت ۹ تا ۱۰صبح با ارئه پاورپنت..اسلاید..فیلم به تاریخچه دوچرخه سواری پرداخت
در بخش دوّم آقای علی اکبر کلانتری از مربیان درج ۳ وپیشگسوت درمورد قطعات دوچرخه وانواع تنه وابزارهای تعمیرات کلاس را تا ساعت ۳۰-۱۲ اِدامه دادند که مورد استقبال قرارگرفت
دربخش سوّم آقای سیامک شایان پور از مربیان درجه یک فدراسیون دوچرخه با اِرائه فیلم ..پاورپنت..عکس در مورد فیزیولوژی سیستم هوازی وتنفس توضیح دادند تاساعت ۳۰-۱۳
برای استراحت وناهار تا ساعت ۱۵ آنتراکت داشتیم.

آقای شایان پور جلسه بعدازظهر را شروع کردند و در باره تغذیه در ورزش واصول وتکنیک های راندن دوچرخه با ارائه اسلاید ..فیلم ..پاور پنت از خطرات راندن دوچرخه و انواع رشته های آن سخن گفتند.
دربخش چهارم درساعت ۳۰-۱۶ آقای علیرضا سعادت از مربیان درجه ۳ فدراسیون دوچرخه سواری درت یک کلاس عملی از پوشاک دوچرخه سواری وتجهیزات ازجمله انواع کلاه دستگش کلاس را اِدامه دادند
درساعت ۱۸ آقای احمد رفیعی از مربیان درجه ۳ فدراسیون وپیشگسوت وطراح پروژه ۷ دریا با آوردن دوچرخه ولوازم سفر در مورد سایکل توربست وسفر با دوچرخه سخن گفتند که مورد استقبال حضارقرارگرفت
و درساعت ۱۹:۳۰با انداختن عکس یادبود جلسه کلاس تئوری درسالن باشگاه پایان یافت .

کار آموزان شرکت کننده دراین دوره
۱- آقای شاهرخ ساسان
۲- آقای علیرضا رضائی
۳- آقای اسلام پورعظیم
۴- آقای شروین فدائی
۵ – آقای پرویز شجاعی
۶ – آقای ابراهیم ابوی مهریزی
۷- خانم آزاده صادقپور
۸- خانم مریم کرمی
۹- خانم شیده کرمی نژاد
۱۰- آقای حمید خیرشپور

در روز دوّم۲۹-۶ آموزش دوستان ده نفر کارآموزان ساعت ۱۰صبح ضلع جنوب پارک پردیسان کناراتوبان حکیم حاضرشدند.
ابتدا آقای علی اکبر کلانتری طرز تنظیم دنده ها ..زین ..و کمک جلو وترمز ها آموزش دادند
در بخش دوّم آقای ایوب ثروت طرز سوار شدن و پیاده شدن و راندن صحیح دوچرخه را به تک تک کارآموزان گروه آموزش دادند.
آقای ارشدی اّبیانه هم برای کمک به تیم پیوست

در اِدامه دربخش چهارم آقایان شایان پور و کلانتری دور پارک پردیسان که ۸ کیلومتراست با گروه ۲ دور زدند و ایراد های کارآموزان را گوشزد کردند.
از ساعت ۳۰-۱۴ درسایه درختی به گروه انتراکت داده شد برای استراحت و صرف ناهار
دربخش پنجم روز جمعه درپارک پردیسان درساعت ۳۰-۱۵ آقای ایوب ثروت از مربیان درجه ۲ فدراسیون دوچرخه سواری به آموزش باز وبستن چرخ های عقب وجلو و فرمان و در اِدامه در آوردن لاستیک وطرز پنچرگیری پرداختند
در بخش ششم کلاس کارآموزان را به محل خاصی که راه خاکی سرازیری و سربلائی مناسبی داشت هدایت کردند ودرآخرین مرحلّه آموزش از نزدیک حرکت در راههای خاکی با شیب پائین وبالا رکاب زدن در ناهمواری ها را تمرین کردند.
درپایان آقای اّبیانه با تغذیه ای که همراه آورده بوداز مربیان و کارآموزان پذیرایی کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *