اعلام برنامه ها

بهمن
۲۰

کارگروه کوهنوردی

صعود قلۀ خشچال؛ از پنج‌شنبه ۲۲ بهمن؛ سرپرست: وحید طهوری ۰۹۱۹۸۲۳۶۹۴۵

بهمن
۲۰

کارگروه یخ نوردی و درای تولینگ

یخ نوردی بر روی آبشار خور؛ از پنج‌شنبه ۲۲ بهمن؛ سرپرست:  عباس علی‌نژاد ۰۹۱۲۱۷۲۴۴۳۹

بهمن
۱۴

کارگروه کوهنوردی

صعود قلۀ قلعه دختر؛ آدینه ۱۶ بهمن؛ سرپرست: قدرت اشتری ۰۹۱۰۲۸۳۰۴۶۵

بهمن
۱۴

کارگروه یخ نوردی و درای تولینگ

یخ نوردی بر روی آبشار نوا؛ از چهارشنبه ۱۴ بهمن؛ سرپرست:  امیر اقدسی ۰۹۱۲۷۷۰۳۶۸۶

بهمن
۱۳

کارگروه دوچرخه کوهستان:کارگاه آموزش دوچرخه سواری –

  زمان: جمعه ۱۶ بهمن بوستان رازی  

بهمن
۰۸

کارگروه یخ نوردی و درای تولینگ:یخ نوردی بر آبشار آب نیک

زمان :آدینه ۹ بهمن-سرپرست برنامه:ابوذر جبرییلی-تلفن هماهنگی ۰۹۱۲۳۳۰۰۶۳۷

بهمن
۰۷

کارگروه یخ نوردی و درای تولینگ:یخ نوردی بر آبشار نوا

زمان : پنج شنبه ۸ بهمن – سرپرست برنامه:شهرام عباس نژاد-تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۴۰۵۴۹۶۸

بهمن
۰۶

کارگروه کوهنوردی:پیمایش قله کاهار

زمان:آدینه ۹ بهمن-سرپرست:خدیجه تاجدار-تلفن هماهنگی :۰۹۱۲۲۲۴۵۷۴۳

Page 16 of 21« First...10...1415161718...Last »