اعضای آموزشی

مهر
۰۱
مهر
۰۱
شهریور
۲۵
شهریور
۲۵
شهریور
۲۴
شهریور
۲۴
شهریور
۲۲

کارآموزی دوچرخه سواری در حال پذیرش

کلاس آموزشی دوچرخه سواری  برگزار خواهد شد روز نخست پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۳ و از ساعت ۱۵ الی ۱۹ کلاس تئوری خوهد بود. روزدوّم آدینه از ساعت ۹ الی ۱۲ و از ۱۶ الی ۱۹ کلاس عملی و میدانی برگذار خواهد شد. در پایان گواهی رسمی کار آموزی از طرف کارگروه دوچرخه کوهستان […]

شهریور
۲۲
Page 3 of 2012345...1020...Last »