اعضای آموزشی

مه
09
مه
09
مه
03
مه
03
مه
03
مه
01

کاهش بهای کلاس های آموزشی باشگاه دماوند

🔸اطلاعیه آموزشی🔸 برای سهولت در شرکت در دوره های آموزشی برای داوطلبانی که از تاریخ ٩٨/٢/٢ تا تاریخ ٩٨/۶/٣١ در دورهای کارآموزی کوه پیمایی و کارآموزی سنگ و برف حضور داشته باشند از تخفیف ١۵٪‏ درصد بر خوردار خواهند بود. همچنین شرکت کنندگان در دوره های مقدماتی برای دوره های پیشرفته از ١٠٪‏ تخفیف برخوردار […]

مه
01
آوریل
27