اساسنامه

اساسنامه

بسمه تعالی

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلا می ایران

هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی جنوب شرق تهران

باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

فرازی ازاساسنامه باشگاه :

نام : موسسه باشگاه ورزشی کوهنوردی و اسکی دماوند

این باشگاه یک موسسه غیر انتفاعی است.

موضوع و هدف :

کمک به گسترش کمی و کیفی ورزش های کوهستانیبا رعایت مقررات سازمان ترببیت بدنی و هماهنگی فدراسیونهای ورزشی می باشدکه برای رشیدن به آن موارد دذیل به مثابه برنامه کار تعیین می گردد.

–          جذب و عضو گیری علاقمندان به ورزشهای کوهستانی بخصوص جوانان و نوجوانان و رشد و آموزش آنها.

–          ساماندهی و سازماندهی ورزشکاران و علاقمندان به ورزشهای کوهستانی .

–          برنامه ریزی جهت اجرای ورزشهای کوهستانی چون کوهنوردی ( صعود قلل؛ سنگ نوردی ، یخ نوردی ، کوه پیمایی ، راه پیمایی،غارنوردی) اسکی ، دوچرخه سواری کوهستان ، پاراگلایدر، قایقرانی رودخانه ای ، اسکی روی آب و سایر رشته های مرتبط .

–          برپایی دوره های تئوری و عملی ورزشهای کوهستانی و کلاسهای مرتبط با آنها برای بالا بردن دانش و توان تکنیکی مربیان ، مدرسان و ورزشکاران .

–          نگهداری و توسعه آرشیو گزارش، فیلم ، اسلاید و عکس از موضوعات ورزشهای کوهستانی برای استفاده ورزشکاران و اعضاء.

–          نگهداری و توسعه کتابخانه به منظور استفاده ورزشکاران و اعضاء باشگاه.

–          انشار نریه داخلی ، جزوه های آموزشی ، نقشه و کروکی برای استفاده ورزشکاران پس از اخذ مجوزهای لازم.

–          ترغیب ورزشکاران به حفظ محیط زیست به ویژه مناطق کوهستانی .

–          ایجاد ارتباط با تشکلهای ورزشی دولتی – عمومی وخصوصی مرتبط با ورزشهای کوهستانی به منظور همکاری ، تبادل اطلاعات ، شرکت در کلاسها ، دوره ها و انجام برنامه های مشترک داخلی و خارجی .

–          انجام فعالیت های تبلیغاتی در زمینه های ورزشی ، فرهنگی و هنری برای بالا بردن شناخت عموم از ورزشهای کوهستانی به منظور جلب علاقمندان .

–          ایجاد امکانات خدماتی ، تولیدی ، گردشگری با رعایت ضوابط مربوطه .

–          ایجاد مدرسه کوهنوردی ، اسکی و قایقرانی پس از اخذ مجوزهای لازم .

–          نگهداری و توسعه موزه ورزشهای کوهستانی بمنظور حفظ و نمایش آثاری که به نحوی با ورزشهای مزبور ارتباط دارد.

–         تعداد اعضا هیأت مدیره :

–          باشگاه بوسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام و بر حسب مورد اعضا باشگاه انتخاب می شوند ، اداره خواهد شد. مجمع عمومی لازم است حداقل دو نفر عضو علی البدل با همان شرایط عضو اصلی برای هیئت مدیره انتخاب نماید.

–          مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند .

–          مجمع عمومی می تواند حداکثر دو نفر از اعضا هیئت مدیره باشگاه را از بین اعضاء باشگاه ( غیر سهامدار) انتخاب نماید.

–         مدت ماموریت مدیران :

مدت مأموریت مدیران دو سال است .

انتخاب مدیر عامل :

هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضا خود یا از بین اعضا باشگاه به مدیریت عامل باشگاه برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و سایر شرایط اشتغال و استخدامی وی را تعیین کند.

مدیرعامل بااترین مقام اجرایی باشگاه می باشد و در حد اختیارا ت تفویض شده از سوی هیئت مدیره نماینده باشگاه می باشد. همچنین کمیته های فنی رشته های ورزشی زیر نظر مدیرعامل می باشند و تشکیل واحدهای اجرایی باشگاه نظیر تشکیلات ، آموزش ، اداری ، مالی ، روابط عمومی و سایر موارد لازم و عزل و نصب هربوطه و ضوابط اجرایی امور محوله در چهارچوب آیین نامه های مصوب هیئت مدیره جزو اختیارات مدیرعامل می باشد.

انواع عضویت :باشگاه دارای سه نوع عضو می باشد.

الف) اعضای جاوید : متشکل از اعضایی که حداقل ده سال سابقه عضویت در باشگاه را داشته باشند و منشاء خدماتارزنده اعم از ورزشی ، تشکیلاتی و خدماتی مورد تأیید هیأت مدیره گردیده باشند و سوابق اخلاقی ورزشی و صداقت و عملکرد ایشان مورد تأیید کمیته فنی ذیربط و مدیرعامل قرار گیرد . تأیید عضویت جاوید هریک از اعضاء بعهده مجمع عمومی است .

افرادی که واجد شرایط می گردند پس از اظهار نظر بازرس توسط هیئت مدیره به مجمع عمومی پیشنهاد و در صورت تصویب مجمع عمومی به عضویت جاوید باشگاه در می آیند . پرداخت حق عضویت اعضا جاوید اختیاری است .

ب) اعضای رسمی : اعضا رسمی باشگاه اعضایی هستند که مراحل آموزشی و آزمایشی را طی نمایند و مورد تأیید کمیته فنی ذیربط قرار گیرند . این افراد بعد از تأیید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره به عنوان عضو رسمی باشگاه شناخته می شوند.

اعضا رسمی دارای کلیه اختیارات لازم در فعالیتهای ورزشی رشته مرتبط می باشند و تحت نظر کمیته فنی مربوطه و آئین نامه های باشگاه فعالیت می نمایند.

ج) اعضای افتخاری : باشگاه می تواند در راستای نیل به اهداف باشگاه و توجه و قدردانی از پیشکسوتان ، مربیان ، صاحب نظران ، شخصیت های اجتماعی علاقمند به ورزشهای کوهستانی و همچنین افرادی که منشاء خدمات ارزنده برای ورزشهای کوهستانی ، باشگاه و جامعه گردیده اند آنان را بعضویت افتخاری باشگاه بپذیرند.پیشنهاد عضویت چنین افرادی توسط مدیرعامل ، بازرس، کمیته های فنی و یا هریک از اعضا هیأت مدیره بصورت محرمانه به هیئت مدیره ارائه می گرددد و در هر صورت در کلیه موارد عضویت افتخاری منوط به تصویب هیئت مدیره می باشد.

۱ دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --