دوره های در حال برگزاری باشگاه دماوند

دوره های در حال برگزاری باشگاه دماوند

۲۵,۲۶,۲۷بهمن-آبشاریخی ، نسترن‌گودرزی
۲۶،۲۹ بهمن – بهمن شناسی ، ابریشمی
۲۸,۲۹ بهمن – مبانی جستجو ، علی افشار
۲۸,۲۹ بهمن – نجات فنی بانوان ، گودرزی
۲۷,۲۸,۲۹ بهمن – اسکی کوهستان ، وحید بهرامی
۴,۵ اسفند – نجات فنی آقایان ، نژادغلامی
۱۱,۱۲ اسفند – پزشکی کوهستان ، مساعدیان
۱۱,۱۲ اسفند – بهمن شناسی ، کرامت
۱۷ اسفند – هواشناسی ، هاشم نژاد

جهت هماهنگی برای دوره ها با شماره تلفن ۰۹۱۵۷۰۵۴۷۷۰ تماس حاصل فرمائید

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --