جلسه عمومی باشگاه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

جلسه عمومی باشگاه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

دوشنبه ۱۰بهمن۱۴۰۱
جلسه باحضورمربیان،پیشکسوتان و مهمانانی از تهران وکرمانشاه ودیگراعضائ باشگاه درساعت۱۸شروع شد.
درابتدا اقای محسن نیکروش از کوهنوردان تیم کرمانشاه درخصوص صعود مسیر کرمانشاهی هادرسال۶۷باپخش کلیپ وتصاویر آن روزها گزارش مبسوطی ارائه کردند.
در ادامه آقایان علی شکرابی و وحید بهرامی درموردصعود مسیر لهستانیها سال۶۷ومشکلاتی که به خاطر تغییرات جوی برای دونفرازاعضاء درصعودپیش آمده وامدادبزرگی که در منطقه صورت گرفته بودصحبت کردند.درپایان اعضاء تیم سال۶۷که در جلسه حضور داشتندموردتشویق حاضران قرارگرفتند.

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --