جلسه عمومی دوشنبه ۴۰۱/۱۱/۰۳ باشگاه

جلسه عمومی دوشنبه ۴۰۱/۱۱/۰۳ باشگاه

جلسه عمومی دوشنبه ۴۰۱/۱۱/۰۳ باشگاه ساعت۱۸/۱۵باگزارش آقای رامین صالحی درخصوص تلاش برای صعود قله قره داغ وصعودقره داغ شرقی شروع شد.درمیانه جلسه آقای مقصود شمس درخصوص درختان ارس ورویشگاه آن در ایران صحبت کردند.درقسمت آموزش آقای محمود هادیانی درخصوص عضلات بدن وعضلات درگیر در کوهنوردی و اهمیت تمرینات مستمر در ده بعد ومیزان ضربان قلب در تمرینات شهری وکوهنوردی مطالب مهمی بیان کردند.جلسه درساعت۲۰/۳۰خاتمه یافت.

۳۱ دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --