«دوره‌ی تئوری و عملی یخ‌نوردی»

«دوره‌ی تئوری و عملی یخ‌نوردی»

کارگروه یخ‌نوردی باشگاه دماوند برگزار میکند:
«دوره‌ی تئوری و عملی یخ‌نوردی»
جلسه دوم تئوری:
آشنایی با تجهیزات و تکنیک های یخ نوردی

مدرس:امیر اصغرپور
شهریه جلسه ۵۰ هزار

این جلسه پیش نیاز برنامه های عملی دوره کارگروه خواهد بود.

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --