صعود چکاد سه چال

صعود چکاد سه چال

برنامه صعود به چکاد سکه‌نو (۳۸۸۰ متر) و سه‌چال (۳۹۵۰ متر)
تاریخ اجرای برنامه ٣٠ مهر ماه ١۴٠٠
اعضای شرکت کننده از باشگاه دماوند:
پاییز فرهادی
مهران جوانی راد
امیر دربندی (سرپرست)
اعضای همراه از باشگاه همت شمیران:
احسان پاکی
محسن دهقان
مبدأ صعود: روستای ولایت‌رود در منطقه دیزین (در ارتفاع ٢۴۵٠ متری)
بر اساس قرار قبلی ساعت ۴:۵٠ صبح دوستان همگی در میدان امیرکبیر کرج (ابتدای جاده چالوس) حاضر بودند و از آنجا با دو ماشین به سمت روستا حرکت کرده و در ساعت ۶:٣٠ به روستا رسیدیم و پس از آماده شدن و گرم کردن و حرکات کششی و نرمشی در ساعت ٧ صبح صعود خود را از کوچه صادق‌علی سولقانی در هوایی سرد ولی آفتابی آغاز کردیم.
حرکت ما از روی یال خَش‌پِلَک با شیبی زیاد – که در برخی قسمتها به حدود ۴۰ الی ۵۰ درجه می‌رسید و در بسیاری از نقاط مسیر ریزشی بود و سبب میشد توان زیادی از گروه گرفته شود- آغاز شد،
در ساعت ٩ صبح و در ارتفاع ٣١۵٠ متر برای صرف صبحانه به مدت ٣٠ دقیقه توقف داشتیم در ادامه پس از ۵/۵ ساعت پیمایش در ساعت ١٢:٣٠ بر روی چکاد سکه نو به ارتفاع ٣٨٨٠قرار گرفتیم (تا اینجا در حدود ۵/۵کیلومتر پیمایش انجام شده) و پس از نیم ساعت استراحت به سمت چکاد سه‌چال حرکت کردیم که بر روی خط‌الراس در دو قسمت از کنار بخش سنگی و گرده‌ای تراورس کرده و در نهایت در ساعت ٢:١۵ بر روی چکاد سه‌چال به ارتفاع٣٩۵٠ متری قرار گرفتیم.
لازم به توضیح است فاصله بین دو چکاد ٢٣٠٠ متر بوده و برای رسیدن به آن ١٣۵ متر فرود و ١٨۵ متر صعود داشتیم پس از ١۵ دقیقه از سمت گردنه چال‌گردن و دره‌ی ولایت‌رود فرود آمدیم بطوریکه در ساعت ١۵:٣٠ در محل فروچاله ایجاد شده از برخورد احتمالی شهاب‌سنگ بودیم و پس از صرف ناهار از مسیر دره ولایت‌رود و در ساعت ١٨ ( هنگام تاریک شدن هوا ) و پس از ١١ ساعت و ١۴/۵ کیلومتر پیمایش سنگین به روستا رسیدیم.
از نکات قابل ذکر:
-برقرار بودن آنتن تلفن همراه به جز دره‌ی ولایت‌رود در مسیر برگشت.
-نبودن چشمه آب قابل شرب
-شیب زیاد و ریزشی بودن در هر دو یال صعود و فرود
-متفاوت بودن مسیر رفت و برگشت
-هیچکدام از دوستان حاضر در برنامه قبلاً تجربه صعود به این دو چکاد را نداشتند و ما برای اجرای درست این برنامه از گزارش برنامه گروه های قبلی و ترک مسیر و دستگاه gps استفاده کردیم که موفقیت آمیز بود.

گزارش نویس و سرپرست برنامه:
امیر دربندی

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --