کارآموزی سنگنوردی باشگاه کونوردی و اسکی دماوند سال ١٣۵۵

با گذشت چندین دهه باشگاه دماوند همچنان سرآمد آموزش اصولی در تاریخ کوهنوردی ایران می باشد.


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 12288 bytes) in /home/damavandvlub/public_html/wp-includes/class-wp-comment.php on line 202