پیمایش خط الراس کلون بستک به قله برج

پیمایش خط الراس کلون بستک به قله برج

پیمایش خط الراس کلون بستک به قله برج

سعید ترنیان

علی حدادی

صبح روز جمعه مورخ ٩٩/٠۵/٣١ ساعت ٣:٣٠دقیقه از مقابل باشگاه دماوند به سمت میدان فشم حرکت کردیم و با هماهنگی قبلی خودروی خود را پارک کرده و با آژانس خود را به محل شروع برنامه یعنی دکل مخابراتی رساندیم.ساعت ۵:٣٠ حرکت خود را به سمت قله کلون بستک آغاز نموده، قله کلون بستک با ارتفاع ۴١٨٠متر اولین قله در این برنامه میباشد که ساعت ٧صعود شد،بعد از صرف صبحانه ساعت ٨:١٠دقیقه به سمت سرکچال ها حرکت کردیم حدودا بعد از نیم ساعت فرود از مسیری با شیب نسبتا زیاد و سپس طی کردن مسیری نسبتا هموار به قله ای فرعی انبار نو (ارتفاع٣٨٨۵)صعود میکنیم با پشت سرگذاشتن مسیر خط الراس قله سرکچال ١ (ارتفاع ۴١٣٠ )ساعت ١٠:١٠دقیقه و همینطور سرکچال ٢(۴١۶٠متر) و سرکچال ٣(۴٢١٠) صعود شدبعد از فرود به سمت گردنه ورزاب شبیب نسبتا تند به سمت قله برج داشتیم که بعد از گذشتن از این قسمت موفق شدیم قله های فرعی و اصلی برج (۴٣١٠ و۴٢٢۵ متر) را در ساعت ٢:٢٠ (به فاصله ١۵دقیقه صعود کنیم )، استراحتی کوتاه داشتیم  و در ادامه مسیر خود را به سمت گردنه ورزا و سپس روستا پشت سرگذاشتیم و این برنامه ساعت ١٨:٣٠ در روستای لالان به اتمام رسید.
کل مسافت طی شده: ٢۵کیلومترکل ارتفاع صعود:٢٩٠٠ مترکل ارتفاع فرود:٢٠۵٠ متر
گزارش : سعید ترنیان

۲۳ دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --