کوه‌نوردی

آگوست
23

پیمایش خط الراس کلون بستک به قله برج

پیمایش خط الراس کلون بستک به قله برج سعید ترنیان علی حدادی صبح روز جمعه مورخ ٩٩/٠۵/٣١ ساعت ٣:٣٠دقیقه از مقابل باشگاه دماوند به سمت میدان فشم حرکت کردیم و با هماهنگی قبلی خودروی خود را پارک کرده و با آژانس خود را به محل شروع برنامه یعنی دکل مخابراتی رساندیم.ساعت ۵:٣٠ حرکت خود را […]

آگوست
20

صعود به قله علمکوه از مسیر گرده آلمانها

صعود به قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها شروع برنامه پنجشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۹ اعضای باشگاه دماوند سرپرست : استاد حسن جواهر پور راضیه احمدیپور حمیدرضا عطایی اعضاء دیگر مژگان گلستان از کرمان فرهاد از تهران کل اعضا تیم ۵ نفر  – سه نفر آقا – ۲ نفر خانم  گزارش از حمیدرضا عطایی روز […]

آگوست
16

پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو

گزارش پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو اعضا: هاشم ذوالقدر (سرپرست) شادی خمسه­لو رضا نجارزادگان   برنامه صبح جمعه ساعت ۵/۳۰ از میدان زرد بند لواسان و با دو خودرو آغاز شد. ابتدا به روستای لالون رفته یکی از خودروها را برای برگشت در روستا پارک کرده سپس هر سه نفر به سمت کلون […]

آگوست
16

صعود به قله علمکوه از مسیر گرده آلمانها

صعود به قله علمکوه از مسیر گرده آلمانها پنجشنبه ۲۳ مرداد ۹۹ اعضا تیم : پوریا مهدوی خواه حجت خدایی روز ۳شنبه ۲۱ مرداد ۹۹ ساعت ۱۵ از تهران به سمت ونداربن حرکت کرده و پس از رسیدن شب را آنجا استراحت کردیم. ساعت ۷ صبح روز ۴شنبه به سمت سرچال حرکت کرده و حدود […]

آگوست
16

گزارش صعود به قله ورزاب

سرپرست:دکتر کاوه کاشفی کمک ها:محمد رحیمی،مسعود نباتی،مونا اقدامی جمعه ۲۴ مرداد ۹۹ شروع برنامه از روستای لالون آغاز شد و پس از حدود یک ساعت به تلخاب رسیدیم،استراحتی کوتاه انجام دادیم و در حین استراحت آقای رحیمی توضیحاتی در رابطه با طناب برای نفرات تیم ارائه دادند.پس از حدود نیم ساعت از پاکوب خارج شدیم […]

جولای
24

گزارش برنامه پیمایش چکاد ریزان

همنورد گرامی خانم شیرین پناهی گزارش برنامه پیمایش چکاد ریزان با اعضای آموزشی سال ۹۶ باشگاه راکه دارای نکات بسیار ارشمندی ست  برای انتشار در تارنما در اختیار گذاشته است از ایشان سپاس فراوان داریم.   گزارش برنامه ریزان

جولای
24
جولای
24