هفت اشتباه تمرینی در سنگنوردی

هفت اشتباه تمرینی در سنگنوردی

در تمرین بلدرینگ یا سنگنوردی بلند یک نسخه موفق وجود ندارد که برای همه یکسان جواب دهد. باتوجه به سطح تجربه سنگنوردی و نقاط قوت و ضعف وهمچنین فاکتورهای انفرادی یک رویکرد معین میتواند بسیار کارساز یا مخرب باشد. به هر روی برخی چیزها هستند که برای همه سنگنوردان اشتباه است یا دستکم ناخوشایند میتوانند باشند. که در اینجا ما انها را به عنوان اشتباه طبقه بندی کردیم.

ترجمه از محمدرضا رضایی

دانلود مقاله : هفت اشتباه تمرینی

۲۲ دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --