اخبار باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

ژانویه
11

شیفیت ستاد اطلاع رسانی ۱۵ و ۱۶ دیماه

شیفیت ستاد اطلاع رسانی ۱۵ و ۱۶ دیماه ۱- سعید ترنیان ۲- سروش نور ۳- حمیدرضا فرخی ۴- سعید مرزبان ۵- نرگس پیریای ۶- محمد ایزدی

ژانویه
09

برنامه دوم و سوم عملی کارگروه یخ

برنامه دوم و سوم عملی کارگروه یخآبشار آبنیک، پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ و جمغه ۱۴۰۱/۱۰/۱۶سرپرست: افشین یوسفی

ژانویه
01
دسامبر
27

ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند
شیفت یکم و دوم دیماه ۱۴۰۱ جانپناه قله توچال و جانپناه زنده امیری

ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوندشیفت یکم و دوم دیماه ۱۴۰۱ جانپناه قله توچال و جانپناه زنده امیریاعضآء :مریم استاجی – زهره محمودی – محمد عصاری نژاد – افشین یوسفی -محمد ایزدی -حمیدرضاعطاییعکس از افشین یوسفی

دسامبر
27
دسامبر
26

برگزاری دومین جلسه تئوری نیم فصل دوم ۱۴۰۱ از دوره‌ی آموزشی- تمرینی کارگروه یخنوردی باشگاه دماوند

دومین جلسه تئوری از دوره‌ی آموزشی- تمرینی کارگروه یخنوردی باشگاه دماوند برگزارشدمدرس : آقای امیر اصغرپور

دسامبر
19

شیفت ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان باشگاه دماوند

ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوندتنها تیم نجات و ستاد که در فصل سرما و زمستان در بالاترین نقطه برای یک تیم نجات در ایران که به صورت شبمانی داخل چادر در ارتفاع مستقر است که این مدل فعالیت را از دهه های آغازین تاسیس (۱۳۳۲) بر عهده داشته […]

دسامبر
18

برگزاری جلسه اول تقویم دوم سال ۱۴۰۱ کارگاه غارنوردی باشگاه دماوند
با عنوان آموزش تکنیکهای غارنوردی مقدماتی

برگزاری جلسه اول تقویم دوم سال ۱۴۰۱ کارگاه غارنوردی باشگاه دماوندبا عنوان آموزش تکنیکهای غارنوردی مقدماتی