برنامه ها و کارگاه های آموزشی

سپتامبر
15
سپتامبر
13

کارآموزی دوچرخه سواری در حال پذیرش

کلاس آموزشی دوچرخه سواری  برگزار خواهد شد روز نخست پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۳ و از ساعت ۱۵ الی ۱۹ کلاس تئوری خوهد بود. روزدوّم آدینه از ساعت ۹ الی ۱۲ و از ۱۶ الی ۱۹ کلاس عملی و میدانی برگذار خواهد شد. در پایان گواهی رسمی کار آموزی از طرف کارگروه دوچرخه کوهستان […]

سپتامبر
13
سپتامبر
13
سپتامبر
13
سپتامبر
13
سپتامبر
13
آگوست
31